ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ


kostas-arestis

Παρέχουμε ειδικά πακέτα ασφάλισης και στις εξειδικευμένες ασφαλίσεις, που απαιτούν ειδικές γνώσεις και διαδικασίες που διαφέρουν από την ασφάλιση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων. Σας ασφαλίζουμε σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες που ειδικεύονται στην ασφάλιση έργων τέχνης και κοσμημάτων.
Επειδή στην ασφάλιση έργων τέχνης και κοσμημάτων η σπανιότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ο τρόπος προσέγγισης των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων είναι τελείως διαφορετικός από κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο. Δεν υπάρχουν αξίες αντικατάστασης, αφού ένα έργο τέχνης ή ένα κόσμημα δεν αντικαθίσταται, ούτε από ένα ίδιο, ούτε από ένα παρόμοιο. Το καθένα είναι μοναδικό και αναντικατάστατο.

Η ασφάλιση έργων τέχνης και κοσμημάτων απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλισμένων:
  • σε ιδιώτες (συλλέκτες ή όχι) που έχουν στο σπίτι τους έργα τέχνης ή/και κοσμήματα
  • σε επιχειρήσεις που έχουν στα γραφεία τους και στους χώρους τους συλλογές έργων τέχνης
  • σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που έχουν ως αντικείμενό τους την προβολή, διακίνηση ή εμπορία έργων τέχνης και κοσμημάτων