ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΣ


kostas-arestis

Η ασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων όπως συλλογές και αντίκες δεν είναι μια απλή υπόθεση, γι’ αυτό η σχέση μας μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου είναι σχεδόν προσωπική, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι όροι των συμβάσεων που υπογράφονται καταρτίζονται ύστερα από συναίνεση και των δύο πλευρών και διαμορφώνονται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά είτε πρόκειται για σύμβαση με επιχείρηση είτε για σύμβαση με ιδιώτη.
Αρχικά η ασφαλιστική εταιρεία θα προχωρήσει σε εκτίμηση των αντικειμένων βάσει ειδικών αναφορών από εκτιμητές. Από αυτές καθορίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό και το ύψος του ετήσιου ασφαλίστρου, ενώ αυτό είναι ανάλογο της αξίας του αντικειμένου το οποίο ασφαλίζεται.

Η ασφάλιση συλλογών και αντικών απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
  • σε ιδιώτες (συλλέκτες ή όχι) που έχουν στο σπίτι τους έργα τέχνης ή/και κοσμήματα
  • σε επιχειρήσεις που έχουν στα γραφεία τους και στους χώρους τους συλλογές έργων τέχνης
  • σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που έχουν ως αντικείμενό τους την προβολή, διακίνηση ή εμπορία έργων τέχνης και κοσμημάτων